FitFeet Lúdtalpszőnyeg

Gyakori kérdések

Szállítási információk

0

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kapacitásbörze Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2097 Pilisborosjenő, Szent Donát u. 64.; továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)
 
A webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") alapján szolgáltatóként társaságunk működteti. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen elektronikus szerződésben meghatározott felek között jön létre.
 
A szerződés nyelve: magyar. 
 

Tájékoztató adatok a Kapacitásbörze Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasáról

Cég neve: Kapacitásbörze Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 14428045-3-13
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-151947
Alakulás éve: 2013
Székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Szent Donát u. 64.
Képviselője: Szabó János
E-mail: info@fitfeet.hu
Webcím: www.fitfeet.hu
Kapcsolattartó neve: Zakariás Boldizsár
Telefon: +36 30 9714 987 
 

Általános tudnivalók:

Webáruházunkban megtalálható áru vásárlója lehet bármely, szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
 
A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 
Leendő vásárlóinkat kérjük, hogy első vásárlásuk előtt regisztrálják magukat. A helytelen adatok megadásával kitöltött regisztráció miatt bekövetkezett bárminemű problémáért cégünk nem vállal felelősséget. A regisztrációval vásárlónk tudomásul veszi az ÁSZF-ben foglaltakat.
 
Amennyiben a vásárló elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk.  A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség.A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a Szállító nem vállal felelősséget.
 
A Szállító A Vásárló megrendeléséről e-mail-es visszaigazolást küld, amely tájékoztatja a megrendelés létrejöttéről, a megrendelt termék(ek)-ről, illetve a szállítás várható idejéről.
 
Megrendelő mindaddig jogosult következmények nélkül módosítani megrendelését, amíg a megrendelés visszaigazolását követően vásárlási szándékát nem erősítette meg. Ezt követően módosításra csak a Szállítóval egyeztetett, Szállító esetleges többletköltségeit is figyelembe vevő feltételekkel kerülhet sor.
 
Az adott árucikk jellemzőit a hozzátartozó termékleírásból tudhatja meg részletesen. A termékleírásokat, sajtóbejelentéseket a gyártóktól kapjuk, így ezek pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk.
 
A termékekhez kapcsolódó fotók helyenként illusztrációk, így a tényleges termékek ettől eltérhetnek. A termék vételára mindig az adott áru mellett feltüntetett bruttó (áfás) ár. A megrendelésben szereplő esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.
 

A vásárlás menete:

1. A webáruházon keresztül tudja az Önnek megfelelő terméket kiválasztani, az előzetes regisztráció után.
2. A Kosárba helyezés előtt a megrendelni kívánt mennyiséget kérjük, írja be, és ellenőrizze le, mielőtt megnyomja a Kosár gombot.
3. Válassza ki a termék átvételének módját.
4. A kiválasztott termékeket tetszőlegesen tudja a megrendelés menete közben módosítani, esetlegesen törölni a megadott mennyiség átírásával, esetleges törlésével, a jobb oldali felhasználói felületen.
5. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím eltér egymástól, kérjük, még a megrendelés befejezése előtt ezt jelezze az adatok megadásával.
6. A fizetési módot Ön választhatja ki, miszerint futárszolgálattal, vagy egyéb módon szeretné kézhez kapni a megrendelt termékeket.
7. A Pénztárhoz való gomb megnyomásával véglegesítheti a vásárlást.
8. A Megrendelésről e-mailben tájékoztatót küldünk, az ebben szereplő linkkel tudja megerősíteni a vásárlási szándékát. Ez a szerződés létrejöttének időpontja. 
 

Fizetési módok: 

A termék házhoz szállítása esetén, az áruátvételkor történik a fizetés a kézbesítő futárnak, postai alkalmazottnak.
 
Cégünk a beérkezett megrendeléseket, raktárkészleten lévő termékek esetén, legkésőbb 2 munkanapon belül átadja a futárszolgálatnak, aki általában a következő munkanap kikézbesíti azt a megrendelőnek. Esetleges eltérésekről a Vásárlót értesítjük. A csomag feladása előtt a megrendelés feldolgozásáról E-mail értesítést küldünk. A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is.
 
A szerződésben vállalt határidőn belül történő teljesítésért mindent megteszünk. Ha a szerződést ennek ellenére mégsem tudjuk teljesíteni, mert az áru mégsem áll rendelkezésre, haladéktalanul tájékoztatjuk vásárlónkat. Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Szállítót kártérítési kötelezettség nem terheli. 
 

Házhozszállítás: 

A házhozszállítás költsége a megrendelt mennyiségtől függ.
 
Fontos, hogy a csomag átvételekor tételesen ellenőrizze annak hiánytalan tartalmát, valamint a doboz sértetlenségét. Az átvétel utáni sérülésekre, valamint hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A várható szállítási napon kérjük, tegye lehetővé a futárnak, hogy a megrendelt termékeket átadhassa
 

Vásárlástól való elállás joga: 

A vevő a szerződéstől az áru kézhezvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999 (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a vásárló az árut átvette. A Vásárló elállási nyilatkozatát postai úton, vagy e-mailben közölheti a Szállítóval. Ebben az esetben az eladó a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríti.
 
Amennyiben az árucikk sérült, vagy elhasznált állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, illetve megtagadhatja az áru visszavásárlását. Olyan egyedi termékek és szolgáltatások esetén, amelyek a Megrendelő külön kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra, nem érvényesíthető a vásárlástól való elállás joga.
 

Jótállás, szavatosság, garancia: 

Webáruházunk kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk a vásárláskor hatályban lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást.
 
A jótállás keretében a Szállító arra vállal kötelezettséget, hogy a jogszabályban vagy az általa meghatározott idő alatt a termék hibátlanul fog működni. Csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve a termék valamilyen külső behatás következtében romlott el.
 

A termék cseréje:

Ha a termék a vásárlásától számított 3 napon belül meghibásodott, a vásárló kívánságára azt azonos típusú új termékre kell kicserélni. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni. Ezt a Megrendelő dönti el. 
 

Magyar nyelvű használati útmutató:

A jogszabályban előírt termékeknél az idegen nyelvűvel azonos tartalmú magyar nyelvű használati útmutatót kell a fogyasztók számára biztosítani.
 

Adatvédelem: 

A Kapacitásbörze Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a vele kapcsolatba került ügyfelek adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. Ezen adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. Hírlevelet csak az erre a szolgáltatásra feliratkozott érdeklődőknek küld ki. 
 

A jogérvényesítés elévülési ideje:

A nem tartós használatra rendelt termékeknél a szavatosság alapján érvényesíthető jogok általános elévülése hat hónap. Ha a vásárló e hat hónap alatt menthető okból nem tudja szavatossági jogait érvényesíteni így különösen, ha a hiba jellegénél, avagy a dolog természeténél fogva hat hónapon belül nem volt felismerhető - szavatossági jogait a teljesítéstől (vásárlástól) számított egy évig érvényesítheti.
 

Panaszával az alábbi szervekhez fordulhat:

Budapest Város Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség. 1052. Budapest, Városház utca 7

Kapcsolat

1026 Budapest Hűvösvölgyi út 67.

+36 30 9714 987

info@fitfeet.hu

Vásárolj FitFeet lúdtalpszőnyeget!

Veszek egy FitFeet lúdtalpszőnyeget a webáruházban.

Tovább

Blogértesítő

Iratkozz fel blogértesítőnkre, hogy értesülj a legfrissebb bejegyzésekről!

©2015. Minden jog fenntartva - www.fitfeet.hu